Newsletter 30 kwietnia 2021

Obecnie na rynku opakowań elastycznych bag in box, funkcjonuje wiele wariantów pod względem budowy i rodzajów folii, używanych w procesie produkcji. Jednymi z dwóch najpopularniejszych są opakowania wykonane albo z folii barierowej na bazie kopolimer etylenu i alkoholu winylowego (folie EVOH), albo laminatu na bazie metalizowanego politereftalanu etylenu (folie Met-PET).

 

Folie na bazie EVOH cechuje duża elastyczność i wysoka odporność na pękanie. Z punktu widzenia estetycznego, folia ta jest najczęściej transparentna. Jedną z głównych właściwości foli EVOH jest barierowość dla gazów atmosferycznych (azotu, tlenu i dwutlenku węgla). Barierowość jest to parametr określający zdolność przenikania gazów przez dany materiał. Właściwy poziom barierowości folii zapewnia to, że opakowanie będzie nadawało się do przechowywania m.in produktów spożywczych, wydłużając tym samym ich okres przydatności do spożycia. Ograniczona migracja gazów do wnętrza jak i z opakowania, gwarantuje zachowanie pożądanych walorów organoleptycznych przechowywanych produktów. Ograniczony dostęp tlenu opóźnia proces starzenia i skutecznie blokuje rozwój mikroorganizmów w produkcie. Obecne możliwości technologiczne pozwalają na szeroki zakres modyfikacji w składzie i strukturze folii EVOH, w kierunku znaczącego zwiększania barierowości dla gazów, wytrzymałości i barwy samej folii.

Z kolei folia laminowana na bazie metalizowanego PET charakteryzuje się, obok zbliżonych właściwości przenikania gazów względem folii EVOH, barierą dla promieniowania świetlnego (szczególnie UV). Ma to znaczenie gdy przechowywany produkt jest szczególnie podatny na proces starzenia pod wpływem UV i wymaga dodatkowej ochrony przed światłem. Folia Met-PET często używana jest przez klientów, prowadzących rozlew w warunkach aseptycznych, dlatego że proces sterylizacji termicznej w okolicy kołnierza w workach wykonanych z folii Met-PET przebiega sprawniej (wolniejsza degradacja folii). W chwili obecnej proces produkcji folii EVOH i dodatków funkcjonalnych sprawia, że dostępne rodzaje folii EVOH mogą konkurować z folią Met-PET i tym samym możliwe jest produkowanie opakowań spełniających wymagania rozlewu aseptycznego i sterylizacji termicznej. Dodatkowo, powszechnym sposobem przechowywania napełnionych worków jest karton jednostkowy. Tego typu opakowanie wierzchnie zapewnia w zupełności brak dostępu światła na każdym etapie procesu logistycznego.

 

Zatem którą folię wybrać?

Funkcjonalność

Jednym z kluczowych parametrów w ocenie przydatności opakowania do celów przechowalniczych jest jego barierowość, która może być zapewniona przez użycie odpowiedniego nośnika jak EVOH, Met-PET i wiele innych. W warunkach laboratoryjnych możliwe jest określenie z dużą dokładnością poziomu barierowości danego opakowania. Jednak w rzeczywistości operacje produkcyjne (rozlew, pakowanie), logistyczne (magazynowanie i warunki magazynowania, transport,  dystrybucja) i operacyjne (sposób traktowania przez klienta docelowego, warunki przechowywania itp.) wpływają istotnie na trwałość i funkcjonalność opakowania. Lata doświadczeń i przeprowadzanych testów w warunkach laboratoryjnych,  (testy transportowe i symulacje z użyciem metod wibracyjnych) udowodniły istotne różnice w trwałości opakowań wykonanych z folii EVOH w porównaniu z folią Met-PET. Szczególnie mowa tutaj o liczbie generowanych mikrouszkodzeń, które znacząco wpływają na pogorszenie mechaniki folii (wytrzymałość folii) oraz pogarszają barierowość opakowania. Jedną z metod testowania podatności folii jak i całych opakowań na trwałość w całym procesie dystrybucji jest metoda typu Gelbo. Polega ona na cyklicznym skręcaniu arkusza folii o kąt 460°. Następnie tak traktowane arkusze folii sprawdza się pod kątem liczby mikrouszkodzeń lub poziomu przenikalności tlenu (OTR). Poniżej przedstawiamy wyniki naszych badań przeprowadzonych na folii EVOH i folii Met-PET. Próbki zostały poddane 900 cyklom i zbadane pod kątem liczby mikrouszkodzeń.

 

         

            FOLIA EVOH                                      FOLIA MET-PET

 

Analizując powyższe wyniki, można stwierdzić, że liczba mikropęknięć w folii EVOH jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku folii Met-PET. Tym samym potwierdza to argument, że folia EVOH może w określonych warunkach, z powodzeniem zastępować folię Met-PET.

 

Ekologia.

Kolejnym ważnym czynnikiem w wyborze odpowiedniego opakowania jest jego ewentualny wpływ na środowisko. Szczególnie teraz, gdy rośnie świadomość użytkowników na tematów losów opakowań zużytych, sposób odzyskiwana surowców wtórnych czy potencjalnych opłat środowiskowych (np. opłata z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności producenta). Bazując na zaleceniach grupy RecyClass, możemy stwierdzić, że opakowania elastyczne wykonane z foli Met-PET będą klasyfikowane do grupy low compatibility (D-E-F), ze względu na utrudniony proces obróbki wtórnej w kierunku pozyskania surowców wtórnych. Jednocześnie opakowania na bazie folii EVOH (klasyfikowane jako limited capatibility C-D), mogą być w większości przypadków poddawane dalszej obróbce w kierunku odzyskania m.in. polietylenu (LDPE).

 

Na podstawie naszych doświadczeń i zebranej wiedzy, coraz częściej dochodzi do konwersji opakowań bag in box wykonanych z folii Met-PET na opakowania wyprodukowane z folii EVOH z zachowaniem pełnej funkcjonalności i trwałości opakowania.

 

Zaciekawieni tematem?

Zapraszamy do kontaktu:

https://bibp.pl/kontakt/

 

Zapraszamy również na nasze SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

www.youtube.com/channel/UCwTohfEU1aqHrJxSeW4Pz-Q/featured

Pozostałe aktualności