Newsletter 31 sierpnia 2022

1) NIEUSTANNIE PODNOSIMY SWOJE KOMPETENCJE

 

Jesteśmy świadomi tego, że ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji daje możliwość podejmowania coraz to większych wyzwań. Z kolei wyzwania to nasza specjalność dlatego też systematycznie bierzemy udział w specjalistycznych szkoleniach poszerzając swoją wiedzę i umiejętności oraz wzmacniając innowacyjność i rozwój.

W sierpniu, pod okiem doświadczonego trenera, nasi managerowie szkolili się w zakresie efektywnego zarządzania projektami. Jest to pierwsze z cyklu szkolenie, w ramach podnoszenia kompetencji całego zespołu.

 

2) KONKURS – ZOSTAŃ ZIELONYM AMBASADOREM FIRMY BIBP

Firma BiBP to firma świadoma i odpowiedzialna ekologicznie. Zdajemy sobie sprawę, że to jak działamy, ma i będzie mieć, zarówno pośredni jak i bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko a tym samym na przyszłe pokolenia.

Dlatego też, idea zrównoważonego rozwoju, którą systematycznie wprowadzamy w firmie opiera się w głównej mierze na środowisku naturalnym. Staramy się wypracować synergię między nami, naszą działalnością a otaczającą nas naturą.

Zgodnie z definicją Zrównoważony Rozwój to plan działania na rzecz przemian i przeobrażeń świata, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone w sposób zrównoważony, z szacunkiem dla środowiska oraz z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. Działa on na 3 głównych płaszczyznach:

– aspekt środowiskowy

– aspekt społeczny

– aspekt ekonomiczny

Podchodząc poważnie do tematu przeprowadziliśmy lokalnie konkurs, w którym głównym zadaniem było przesłanie pomysłów dotyczących tego co jako firma możemy zrobić aby działać na rzecz środowiska.

Głównymi nagrodami były bilety do Zatorlandu, River Parku oraz nagroda pieniężna.

Konkurs zakończył się 31 sierpnia i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Wyniki wraz z pomysłami zostaną opublikowane w drugim tygodniu września.

 

Odwiedź nasze SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Pozostałe aktualności