Newsletter 30 stycznia 2021

1) ZESPÓŁ BIBP NIESIE ŚWIĄTECZNĄ POMOC ZWIERZAKOM

Zwierzęta obdarzają nas miłością bezinteresowną, czystą i wielką. Dlatego pomoc im jest niezwykle potrzebna i powinna być czymś naturalnym. Z przyjemnością więc w ramach świątecznej akcji przeprowadziliśmy zbiórkę dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku Białej.

Zbiórka trwała u nas 4 tygodnie, przez ten czas udało nam się zebrać karmy specjalistyczne suche i mokre, środki czystości, obroże, smycze, koce i legowiska czyli wszystko to co jest najbardziej potrzebne w schronisku. Radość zwierzaków i ich opiekunów była dla nas najlepszym podziękowaniem.

 

 

2) BIBP PO RAZ KOLEJNY INWESTUJE!

Rozwijamy się dla Was!
Miło nam poinformować, że dzięki naszemu potencjałowi i chęci ciągłego doskonalenia się zostaliśmy w tym roku pierwszą firmą w Polsce, która poprzez decyzję Krakowskiego Parku Technologicznego będzie mogła zainwestować aż 22mln złotych w nowe projekty.

 

 

3) KOLEJNY FILM NA NASZYM KANALE YOUTUBE

Zapraszamy do oglądania!

Tym razem pokażemy jak używać niektórych zaworów, którymi dysponujemy.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Newsletter 30 października 2020

1. DOFINANSOWANIE DLA ROLNIKÓW NA NOWE INWESTYCJE

Przypominamy, że w ramach projektu „Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, każdy rolnik działający w obszarze przetwarzania produktów rolnych ma możliwość refundacji kosztów kwalifikowanych na nowe inwestycje nawet do 50%.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu:

https://lnkd.in/esbfwqK

 

2. KOMPLEKSOWA OFERTA

Informujemy, że w standardowej ofercie dysponujemy również kompatybilnymi pudełkami kartonowymi na worki o pojemności:
– 10 litrów
– 20 litrów
Dostępne są zarówno w kolorze szarym jak i bielonym a swoją wytrzymałość zawdzięczają wielowarstwowej strukturze. Dzięki temu zapewnianie kompleksowych rozwiązań jest już naszą stałą domeną!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Newsletter 12 października 2020

„Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.”

PRZEDSIĘBIORCO UBIEGAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE

 

 

zwrot kosztów kwalifikowanych do 50%

składanie wniosków: 26 październik – 24 listopad 2020

 

DOKŁADNE INFORMACJE:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie- 42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimilub- ich-rozwoj.html

DLA KOGO?

Rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników działających min. w sektorach wg PKD:
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
11.02 Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

ILE?

Refundacji podlegają koszty poniesione przez beneficjenta w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

 • minimalna wysokość pomocy – 10 tys. zł
 • maksymalna wysokość pomocy – 500 tys. zł lub 100 tys. zł

PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU

 • innowacyjność operacji
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości
 • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem

PRZYKŁADOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE

1) zakup (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2) budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
3) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– przygotowania biznesplanu,

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Newsletter 29 września 2020

CHEMIA W BAG IN BOX 
PRZYSZŁOŚĆ DLA BRANŻY CHEMICZNEJ

 

 

Jednym z pierwszych produktów pakowanych do dobrze nam dzisiaj znanych worków bag in box był kwas siarkowy, używany jako elektrolit do akumulatorów przemysłowych. W dobie rewolucji opakowaniowej, w latach 80, opakowania bag in box znalazły zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym i od tego czasu obserwuje się ich rosnący udział w procesie pakowania. W dobie kolejnej rewolucji opakowaniowej podyktowanej względami środowiskowymi, dynamicznym rozwojem
nowoczesnych i bezpiecznych surowców oraz rosnącą świadomością proekologiczną konsumentów, obserwuje się dynamiczny wzrost udziału opakowań elastycznych typu bag in box do pakowania szeroko pojętych środków chemicznych.

 

Dlaczego bag in box? Bezpieczeństwo, ekonomia i środowisko!

Bezpieczeństwo.

Lista substancji chemicznych jest obszerna. Obecnie możliwe jest pakowanie do worków bag in box takich substancji jak: kleje, oleje, chemikalia, detergenty, smary, farby czy artykuły z branży kosmetycznej, jak na przykład odżywki, balsamy, szampony, czy kremy. Wszystkie te produkty są wymagające, często także niebezpieczne. Lista nie jest zamknięta i obserwuje się stale rosnące zainteresowanie producentów środków chemicznych z różnych branż, w kierunku opakowań elastycznych.

Centrum Badawczo-Rozwojowe BIBP Sp. z o.o. oraz jego multidyscyplinarny, doświadczony zespół dba o to, aby proces doboru opakowań bag in box przebiegał zgodnie z zachowaniem norm gwarantujących bezpieczeństwo na każdym etapie procesu: rozlewu, przechowywania, transportu i dystrybucji, użycia i utylizacji opakowań pustych. Praca w standardzie PMI oraz Product Part Approval Proces (PPAP) gwarantuje, że na każdym etapie doboru opakowań do środków chemicznych zachowane zostaną najwyższe normy jakości i bezpieczeństwa, a cały proces tworzenia będzie transparentny i zrozumiały dla każdej ze stron. Możliwość dostępu do nowoczesnych surowców, metod kontroli jakości i narzędzi analitycznych, pozwala dobrać komponenty spełniające wymagania stawiane przez rynek. Dobór materiałów uwzględnia zachowanie parametrów wytrzymałościowych mierzonych badaniami: flex cracking, drop test, burst test itp.

Zwraca się dużą uwagę na stabilność surowców w trakcie całego cyklu życia produktu (również napełnionego), poprzez użycie testów starzeniowych, mechanodegradacji, analizy mikroskopowej. Istotne znaczenie ma to, czy opakowanie podlega konwencji ADR i jeśli tak, to w procesie projektowania uwzględnia się rygorystyczne wymagania stawiane tego typu opakowaniom. Warto również wspomnieć o szeregu kompatybilnych z workiem zaworów i kranów, dzięki którym dozowanie produktu jest dokładne, szybkie i bezpieczne, co jest kluczową cechą w momencie, kiedy mamy do czynienia z produktami stwarzającymi potencjalne ryzyko. Dostęp do szerokiej bazy dostawców daje obszerne możliwości w doborze kranów i zamknięć, w zależności od gęstości, lepkości i właściwości danego produktu oraz pożądanego przez klienta sposobu jego dozowania.

 

Ekonomia.

Zamknięcia bag in box pozwalają na łatwe i bezproblemowe dozowanie produktu, tym samym nie mamy do czynienia z nadmiernym spływaniem czy zlepianiem się medium. Wiąże się to również z tym, że w trakcie użytkowania nie istnieje ryzyko
dostania się do wnętrza opakowania powietrza czy jakichkolwiek zanieczyszczeń, dlatego produkt nie pieni się i nie rozpryskuje. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wydajność jest fakt, że dzięki elastycznemu materiałowi, z którego wykonany jest worek, jego zawartość można w sposób prawie kompletny opróżnić. Nie jest to możliwe w momencie używania standardowych pojemników, często o wymyślnym kształcie, gdzie duża ilość produktu jest marnowana i wyrzucana, poprzez to, że zostaje w środku. Patrząc z szerszej perspektywy, również sam transport i magazynowanie w bag in box są zdecydowanie wydajniejsze. Kształt prostopadłościanu jaki przedstawia bag in box minimalizuje bowiem tak zwaną martwą przestrzeń, czy to na magazynie czy na palecie, a jednocześnie maksymalizuje zdolność przewozową. Natomiast puste, zużyte opakowania składane są praktycznie na płasko, więc nawet po wykorzystaniu produktu, nie
zajmują niepotrzebnego miejsca.

Środowisko.

Kolejnym argumentem przemawiającym za wyborem bag in box jest to, że worki te mają znaczący wpływ na proces gospodarowania odpadami. BIB zawiera zdecydowanie mniejszą ilość plastiku w stosunku do standardowych opakowań (minimum o 60% mniej) przy zachowaniu zbliżonych parametrów wytrzymałościowych. Poszczególne składowe opakowania bag in box są zdatne do ponownego użycia (recykling) nawet w 100%. Szacunkowo kanister HDPE o objętości 5 dm3 (układany w liczbie 228 szt. na palecie EUR) zajmuje objętość przed i po użyciu 1,5 m3 przy generowanej masie odpadu ok. 35 kg (HDPE – 32,3, PP – 2,7 kg). Taka sama liczba pustych worków bag in box 5 dm3 zajmuje ok. 0,05 m3, a po zużyciu worki zajmują ok. 0,077 m3 przy masie ok. 10 kg PE. Na tym prostym przykładzie masa odpadów jest 4-krotnie mniejsza, a kubatura odpadów mniejsza blisko 20-krotnie.

Oczywiście nie uwzględniano kosztów związanych z transportem pustych opakowań, które również są znaczące. Biorąc pod uwagę również fakt, iż bag in box ma zdecydowanie mniejszą masę i zajmuje mniejszą powierzchnię to i jego transport i przechowywanie jest wydajniejsze. Efektywniejszy transport, to mniejsze zużycie paliwa, a to z kolei prowadzi do mniejszej emisji dwutlenku węgla. W porównaniu worków bag in box ze sztywnymi opakowaniami to na każdym etapie produkcji, użytkowania oraz utylizacji, zużycie energii jest mniejsze, a tym samym oznacza to mniejszą ilość śladu węglowego podczas produkcji, napełniania, transportu czy recyklingu opakowań. Korzystając z dedykowanych narzędzi (np. Carbon Footprint Calculator) możliwe jest wyliczenie konkretnych wartości dla porównywanych typów opakowań. Należy zaznaczyć, że obecna technologia produkcji i proces rozwoju tych opakowań kładzie duży nacisk na taki wybór materiałów, aby ich ponowne użycie nie generowało dodatkowych kosztów i wyzwań technologicznych. W procesie projektowania odchodzi się od stosowania wielomateriałowych laminatów, których proces separacji jest niekiedy technologicznie niemożliwy, eliminuje się nadmierną ilość nadruków i lakierów zastępując je opakowaniami kartonowymi (100% zdatnymi do recyklingu lub wielokrotnego użycia), oraz materiałów, które utrudniałyby proces selektywnej zbiórki i przetwarzania (detale plastikowe
wielomateriałowe).

Podsumowując Obecne możliwości technologiczne w zakresie produkcji worków bag in box dają szerokie możliwości rozwoju opakowań dla przemysłu chemicznego. Na podstawie danych raportu „Bag in Box Container” wywiadowni gospodarczej Grand View Research (2020, USA) prognozuje się dynamiczny rozwój właśnie tego typu opakowań w latach 2020 – 2027 nawet o 7% rocznie.

Dla firm i organizacji świadomie dążących do poprawy otaczającego nas środowiska opakowania bag in box poprzez:

 • poprawę wydajności dozowania
 • ograniczenie strat produktu
 • zachowanie jakości produktu
 • bezpieczne przechowywanie produktu
 • optymalizację kosztów logistycznych
 • znacząco mniejszą ilość generowanych odpadów są idealnym rozwiązaniem.

Właśnie takie funkcjonalności spełniają nasze worki bag in box.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox
www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Newsletter 30 lipca 2020

1. DZIEŃ OWOCÓW

 

1 lipca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Owoców.

Zapoczątkowany został przez niemieckich studentów w 2007 roku. Święto to skierowane jest przede wszystkim do osób, które dbają o swoje zdrowie i przy okazji propagują zdrowy styl życia. Głównym jego założeniem było znoszenie wszelkich barier międzyludzkich poprzez dzielenie się owocami, a tym samym tworzenie solidarności i więzi międzykulturowej.

Zaleca się spożywanie 5 porcji owoców dziennie – nasz ekipa wykonała w tym dniu to zadanie ponad normę 🙂

 

 

 

 

 

2. AKCJA #GASZYNCHALLENGE

Końcem czerwca nasza firma została nominowana do wzięcia udziału w akcji #gaszynchallenge. Akcja ta ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla osób, których tej pomocy najbardziej potrzebują. Zasady są bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek lub przysiadów. W razie powodzenia wpłacają minimum 5zł na wybrane konto, jeśli im się nie uda to minimum 10zł. Na koniec, w celu rozpropagowania akcji, trzeba wyznaczyć do zadania kolejne 3 osoby. Zakasaliśmy więc rękawy i ochoczo podjęliśmy rzucone nam wyzwanie.

Relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na naszym profilu FB:
https://www.facebook.com/watch/?v=275237903730911

 

 

 

3. BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY

Miło nam poinformować, że końcem lipca staliśmy się członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Organizacja w swoich szeregach skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Głównym celem jest zintegrowanie środowiska narzędziowców i przetwórców poprzez stworzenie sieci relacji biznesowych. To z kolei pomaga rozwijać się technologicznie.

 

4. CLEAN ROOM

Od dłuższego czasu nasza produkcja przebiega w standardzie Ultra Clean. Pomieszczenie czyste czyli tak zwany CLEAN ROOM to miejsce, w którym kontrolowane są parametry środowiskowe, dzięki temu zapewniane jest w nim odpowiednie niskie stężenie zanieczyszczeń stałych, występujących w powietrzu. Ciągła filtracja znajdującego się wewnątrz powietrza sprawia, że produkowane w tym standardzie worki typu bag in box idealnie nadają się do przechowywania w nich produktów, które rozlewane są aseptycznie lub po procesie pasteryzacji. Wnętrze takiego pomieszczenia wypełnia się powietrzem, które tłoczone jest poprzez specjalny układ filtrów HEPA eliminujących jakiekolwiek frakcje zanieczyszczeń. Pracownicy chcąc dostać się do pomieszczenia zobligowani są przejść przez śluzę powietrzną i być ubrani w specjalne kombinezony ochronne, dodatkowo są również wyposażeni w maski, rękawiczki i ochraniacze na obuwie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Newsletter 29 czerwca 2020

220 LITROWE WORKI TYPU BAG IN BOX

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA ZAKŁADÓW PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO

 

 

Na polskim jak i międzynarodowym rynku funkcjonuje szereg firm zajmujących się przetwórstwem owocowo-warzywnym. W Polsce szacuje się, że może to być ponad 300 przedsiębiorstw. Firmy te zajmują się w dużej mierze szeroko pojętą obróbką owoców i warzyw na rozmaite komponenty, takie jak koncentraty, soki, nektary, pulpy, dżemy i szereg innych. Surowce owocowo-warzywne  poddawane są różnym procesom technologicznym, następnie konserwowane metodami termicznymi i rozlewane do opakowań. Od razu nasuwa się jednak pytanie, co jest idealnie przystosowane do przechowywania takich produktów?

Spośród wielu dostępnych na rynku typów opakowań, coraz większą popularność zdobywają worki typu BAG IN BOX o pojemności 220 litrów. Wynika to z szeregu ich cech i właściwości m.in. korzystnego stosunku ceny do objętości i wartości przechowywanego produktu, higieny stosowania oraz gwarancji jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki niskiej masie własnej i użytym do ich produkcji materiałom, opakowania te zyskują coraz większe znaczenie w kontekście rosnących wymogów dotyczących polityki gospodarowania odpadami.

Producenci dobierają opakowania ze względu na przechowywany w nim produkt oraz dostępny park maszynowy, dzięki któremu możliwe jest napełnienie opakowania. Spełniają tym samym wszystkie wymagania klienta docelowego.

Obecnie na rynku polskim jak i zagranicznym funkcjonują dwa główne standardy worków 220L, uwzględniające właściwości barierowe tworzyw sztucznych. Barierowość materiału oznacza jego zdolność do ograniczania wielkości przepuszczalności dla par i gazów. Wyróżnia się worki 220L tzw. wysokobarierowe (HB, ang. high barier) oraz worki o barierze standardowej (STD). Worki typu HB oraz STD  mogą być napełniane z wykorzystaniem technologii:

 • rozlewu w warunkach aseptycznych (ang. aseptic filling)
 • rozlewu bezpośrednio po pasteryzacji (ang. hot filling)

Pojedynczy worek 220L wykonany jest z odpowiednio dobranych surowców, z których każdy spełnia określone funkcje. Wnętrze worka składa się z folii typu LLDPE o bardzo dobrych właściwościach zgrzewalnych i mechanicznych. Umożliwia to uformowanie wytrzymałych zgrzewów obwodowych, co zabezpiecza opakowanie przed rozerwaniem i odkształceniem się. Folię zewnętrzną stanowi natomiast materiał o właściwościach barierowych, skutecznie chroniący opakowanie przed niekontrolowaną migracją związków lotnych z otoczenia lub z wnętrza opakowania. Zapewnia to utrzymanie właściwości organoleptycznych produktu tj. smaku, aromatu i świeżości. Drugą istotną cechą folii zewnętrznych jest zapewnienie pożądanych właściwości mechanicznych opakowania czyli wytrzymałości na pękanie, rozrywanie i odkształcenia. Pozwala to na radzenie sobie z dużymi obciążeniami, które powstają gdy dochodzi do rozlewu nawet 250 litrów płynów o różnych gęstościach.

Wyróżniamy 2 grupy materiałów przeznaczonych na powłoki zewnętrzne worków 220L:

 • folie współwytłaczane z barierą funkcjonalną EVOH (transparentne) – przystosowane głównie do produktów rozlewanych na gorąco oraz do mrożenia
 • folie laminowane z barierą na bazie metalizowanego PET – do ich produkcji wykorzystywany jest proces termicznego zgrzewania, gwarantujący wysoką wytrzymałość. Dodatkowym atutem takiej folii jest to, że w 100% odcina dopływ światła do wnętrza worka.

Integralną częścią worka 220L są kołnierze. Popularnym standardem jest kołnierz 1” z zatyczką. Powszechna nazwa tego zamknięcia to ELPO, pochodzi ona od nazwy włoskiej firmy, która zaproponowała to rozwiązanie jako jedna z pierwszych w latach 80-tych. Obecnie standard 1” kołnierzy (tzw. ELPO) i przystosowanych do nich głowic maszyn nalewających jest powszechny. Kołnierz 1” cechuje się bardzo niską rozszerzalnością cieplną przy jednoczesnej wysokiej wytrzymałości termicznej (szczególnie podczas kombinowanej sterylizacji kołnierza). Zarówno kołnierz jak i zatyczka dostarczane są w pozycji zamkniętej (ang. closed). Gwarantuje to pełną aseptyczność takiego opakowania. Dodatkowo w zależności od typu maszyny, która rozlewa produkt, kołnierze te występują w dwóch formach: jednoobrączkowych i dwuobrączkowych. Oprócz standardowych kołnierzy, wykonujemy również worki ze specjalistycznymi rodzajami zamknięć, które dedykowane są konkretnej linii technologicznej oraz systemom opróżniającym (np. zawory DN50).

Wymiary zewnętrzne worka są tak dobrane, że pozwalają na swobodne ich ułożenie zarówno w standardowej 250 litrowej beczce jak i w beczce kartonowej (oktabina).

W Centrum Badań i Rozwoju firmy BIBP Sp. z o.o. przeprowadzono szczegółową analizę porównawczą dostępnych na polskim rynku 220 litrowych opakowań bag in box. Wykorzystując różne techniki pomiarowe i analityczne określono mocne i słabe strony oferowanych opakowań. Dane zebrane z tych analiz posłużyły do opracowania z naszymi dostawcami najlepszych surowców, tak aby oferowane przez nas opakowania spełniały stawiane im wymagania. Jednocześnie dążymy do ciągłego udoskonalania używanych surowców i rozwiązań technologicznych.

Proces rozwoju opakowań bag in box zaczął się w naszej firmie w 2014r. i w dalszym ciągu jest on ulepszany. Po setkach eksperymentów, badań i testów konsumenckich możemy jednoznacznie stwierdzić, że nasze produkty cechują się najwyższą jakością i spełniają oczekiwania stawiane przez użytkowników końcowych. Wypracowaliśmy w pełni powtarzalny i odtwarzalny proces produkcji, czyli każdorazowo zachowane są najwyższe standardy dotyczące nadzoru zarówno na etapie dostaw surowca, bieżącej produkcji, kontroli jakości oraz sterylizacji. Kontroli podlega między innymi temperatura, jakość zgrzewów obwodowych i zgrzewów kołnierza, badana jest wytrzymałość folii i siła laminacji, współczynnik tarcia, oraz grubość folii. Cyklicznie przeprowadzane są również testy typu drop test oraz testy na obecność mikropęknięć z wykorzystaniem metody Gelbo Test.

Cały proces produkcji objęty jest monitoringiem jakościowym z wykorzystaniem normy PN ISO 2859-1 oraz z zachowaniem najwyższego poziomu higieny i bezpieczeństwa w ramach standardu BRC Packaging v 6. Worek 220L może być bezpośrednio użyty do rozlewu szeregu produktów o dużej gęstości, koncentracji i niskiej aktywności wody. Rekomendujemy przechowywanie w nich produktów, które są rozlewane po pasteryzacji lub na późniejszych etapach przetwarzania ulegną mrożeniu. Firma BIBP Sp. z o.o. sprzedaje również worki w pełni przystosowane do rozlewu w warunkach aseptycznych.

Rodzaje produktów spożywczych, które mogą znaleźć się w takim opakowaniu są niemal nieograniczone. Nasze worki znajdują zastosowanie w pakowaniu nie tylko produktów krajowego przetwórstwa owocowo-warzywnego, ale również w procesie pakowania owoców cytrusowych (sok i koncentrat pomarańczowy, sok cytrynowy i inne) oraz tropikalnych (mango, papaja, kiwi, gujawa, ananas). Dobrane już na etapie projektowania surowce, zapewniają, że pakowane do worków produkty o bardzo niskiej kwasowości, wysokiej zawartości pigmentów barwiących i wysokiej aktywności enzymatycznej, mogą być bezpiecznie rozlewane i transportowane nawet pomiędzy różnymi kontynentami i strefami geograficznymi. Nasze opakowania z powodzeniem mogą być również używane do przechowywania takich produktów jak aronia (sok, koncentrat), jagoda czy czerwone wino.

Wysoki poziom higieny produkcji oraz zwalidowany proces sterylizacji radiacyjnej gwarantuje, że również produkty warzywne, takie jak marchewka, pietruszka, seler czy ziemniak mogą być bezpiecznie przechowywane w naszych 220L opakowaniach. W tabeli poniżej, zaznaczono rekomendowane kombinacje danego typu produktu spożywczego i określonego typu worka 220L.

 

 

BIBP 220L PREMIUM BIBP 220L ECONOMY BIBP 220L HOT FILLING BIBP 220L FROZEN
HIGH BARRIER STANDARD BARRIER STANDARD BARRIER STANDARD BARRIER
METALIZOWANY METALIZOWANY TRANSPARENTNY TRANSPARENTNY
ROZLEW ASEPTYCZNY ROZLEW ASEPTYCZNY HOT FILLING DO MROŻENIA
PET/MET + EVOH + LLDPE PET/MET + LLDPE EVOH + LLDPE EVOH/EVA + LLDPE
POMIDORY
KONCENTRAT najlepszy wybór zalecane zalecane
KROJONE zalecane najlepszy wybór zalecane
SOS zalecane najlepszy wybór zalecane
TRADYCYJNE OWOCE        
JABŁKA zalecane najlepszy wybór zalecane zalecane
MORELE zalecane najlepszy wybór
BRZOSKWINIE zalecane najlepszy wybór
WINOGRONA zalecane najlepszy wybór zalecane
GRUSZKI zalecane najlepszy wybór zalecane
OWOCE TROPIKALNE
BANANY najlepszy wybór
GUAWA najlepszy wybór
KIWI najlepszy wybór
MANGO najlepszy wybór
ANANAS najlepszy wybór
MARAKUJA najlepszy wybór
PAPAJA najlepszy wybór
OWOCE CYTRUSOWE najlepszy wybór      
MARCHEWKI najlepszy wybór zalecane zalecane  
JAGODY najlepszy wybór zalecane    
PRODUKTY MLECZNE zalecane najlepszy wybór zalecane zalecane

 

 

Na koniec trzeba również wspomnieć o możliwości przechowywania w nich produktów mlecznych, które wymagają nie tylko rozlewu w warunkach aseptycznych ale i zamrażania.

Firma BIBP sp. z o.o. mając stabilny produkt dla najbardziej wymagających klientów sektora, chcąc się stale rozwijać, nieustannie pracuje nad poszerzaniem oferty worków 220L. Ostatnio zakończyła pracę nad opakowaniem, w którym zastąpiono powszechnie stosowany laminat metalizowanego PET, specjalnym tworzywem, które jeszcze bardziej ogranicza koszty gospodarowania odpadem po zużyciu i czyni 220L metalizowany worek w pełni recyklingowalnym. Zainteresowane tym rozwiązaniem firmy zapraszamy do kontaktu.

Podsumowując, zaprojektowany i w pełni samodzielnie wyprodukowany przez polską firmę worek bag in box 220L, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu opakowania. Spełnia on tym samym najwyższe standardy na rynku międzynarodowym. Odzwierciedleniem tego są opinie naszych klientów – liderów w branży przetwórstwa owocowo-warzywnego – którzy nieustannie powierzają nam całą swoją produkcję. Dla nas jako firmy, w której potrzeby klienta stawiane są zawsze na pierwszym miejscu, jest to powód do ogromnej satysfakcji i motywacji, która prowadzi do ciągłego rozwoju i doskonalenia się.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland